P O Z V Á N K A

na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dvory nad Žitavou, ktoré sa uskutoční
17. augusta 2015 (pondelok) o 8,00 h
na Obecnom úrade vo Dvoroch nad Žitavou

Návrh VZN bol zverejnený na web-stránke obce 12. júna 2015, schválený OcZ uznesením č. 60/29062015, účinnosť nadobudol 14. júla 2015.

 

Úplné znenie VZN nájdete na stránke VZN

Od 1. 7. 2015 sa uzatvára križovatka v centre obce z dôvodu výstavby kruhového objazdu. Upozorňujeme občanov obce, že od tohto času sa budú pre autobusovú dopravu využívať nové zastávky, ktoré sú už rozmiestnené v obci.

Zastávky sa z centra obce presúvajú PODĽA POTRIEB VÝSTAVBY!!!

Žiadame cestujúcich aby sledovali umiestnenie tabúľ označujúcich autobusovú zastávku, nakoľko sa tieto môžu meniť aj počas dňa.

Občania môžu od 1. 7. 2015 využívať aj nové autobusové zastávky, ktoré sú na ulici Mostná.

Správa o činnosti OcP Dvory nad Žitavou

za prvý polrok 2015

 

 

Obecná polícia Dvory nad Žitavou bola zriadená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Dvory nad Žitavou č. 10/ 12 1991

 

 

P O Z V Á N K A

na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dvory nad Žitavou, ktoré sa uskutoční
29. júna 2015 (pondelok) o 14,00 h
na Obecnom úrade vo Dvoroch nad Žitavou

Benefičný večer pre Sarah Borbácsovú bol úspechom Dvorčanov. Ďakujeme všetkým ktorí prispeli účasťou a prostriedkami. Pozrite si fotky z tohto večera.

 


V sobotu, dňa 20. júna 2015 sa uskutočnil nábor dobrovoľných hasičov do nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Zúčastnilo sa ho veľa detí aj dospelých, našich nových hasičov - dobrovoľníkov. Pozrite si fotky z tohto dňa.

V zmysle  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje obec materiál, ktorý bude predložený Obecnému zastupiteľstvu vo Dvoroch nad Žitavou Záverečný účet obce za rok 2014.

22. 6. bolo zverejnené Stanovisko hlavného kontrolóra obce k materiálu.

Návrh VZN bol zverejnený na web-stránke obce 15. júna 2015

 

Návrh nájdete na stránke Návrhy VZN

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4